Kontakt

Adresa
ALU-KO d.o.o.
HR-48000 KOPRIVNICA-KUNOVEC BREG, Koprivnička 101

Telefon: 048 626 830
Telefax: 048 626 830
Mobitel: 098 226 104
.
e-mail: alu-ko.d.o.o.@kc.t-com.hr
alu-ko@ck.t-com.hr
.
www.alu-ko.hr